customhip_logo

Εξατομικευμένο εμφύτευμα αρθροπλαστικής επιφανείας ισχίου

Το CustomHip είναι ένα ελληνικό έργο που χρηματοδοτείται από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία 2014-2020 (EΠΑνΕΚ) - T2ΕΔΚ-02410) που στοχεύει στην κατασκευή ενός πρωτοποριακού εξατομικευμένου εμφυτεύματος επιφανειακής αρθροπλαστικής, με κεραμική επικάλυψη, σχεδιασμένο από ένα καινοτόμο λογισμικό.

Σκοπός του CustomHip είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου μεταλλικού εμφυτεύματος αρθροπλαστικής ισχίου (προσαρμοσμένο στις ανάγκες του ασθενούς) με κεραμική επίστρωση προκειμένου να αποφευχθούν όλες οι αρνητικές επιπτώσεις και μειονεκτήματα της τριβής μεταξύ μεταλλικών επιφανειών (μέταλλο σε μέταλλο) διατηρώντας παράλληλα όλα τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αρθροπλαστικής επιφανείας, δηλαδή την ελάχιστη αφαίρεση οστού της μηριαίας κεφαλής.

Στόχοι του έργου είναι:

A. Ο σχεδιασμός και η παραγωγή ενός εμφυτεύματος αρθροπλαστικής επιφάνειας Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου εμφυτεύματος αρθροπλαστικής επιφάνειας που αποτελείται από μεταλλικό σκελετό που φέρει κεραμική επίστρωση.
B. Η ανάπτυξη λογισμικού εξατομίκευσης εμφυτευμάτων Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη αυτοματοποιημένου λογισμικού εξατομίκευσης για το σχεδιασμό και την κατασκεύη του εμφυτεύματος αρθροπλαστικής επιφανείας.
Γ. Διάδοση Στόχος των δραστηριοτήτων γνωστοποίησης και διάδοσης είναι η προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου σε βιομηχανικές επιχειρήσεις καθώς και σε ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα εκτός της παρούσας κοινοπραξίας που ενδεχομένως ενδιαφέρονται.
customhip03

Αντίκτυπο:

Ο ορθοπαιδικός εφευρέτης Δρ. Ι. Βλάχος σε συνεργασία με την Akmelogi IKE ξεκίνησε το ερευνητικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη ενός νέου, παγκόσμια κατοχυρωμένου με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, εμφυτεύματος για την αρθροπλαστική ισχίου, βασιζόμενος στη σύνδεση της ακαδημαϊκής του έρευνας (απαραίτητη συνθήκη) με τη μεγάλη ανάγκη του ιατρικού κόσμου και της παγκόσμιας αγοράς να επιλύσουν με απλό, ελάχιστα επεμβατικό και βιώσιμο τρόπο το πρόβλημα της οστεοαρθρίτιδας του ισχίου. Τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
 • Ανάπτυξη νέου εμφυτεύματος αρθροπλαστικής επιφάνειας ισχίου που θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα των βλαβών της άρθρωσης του ισχίου αποφεύγοντας την ολική αρθροπλαστική (ολική αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου μετά την αφαίρεση της πάσχουσας κεφαλής του μηριαίου οστού).
 • Ο σχεδιασμός του νέου εμφυτεύματος αποδεικνύεται ότι επιλύει προβλήματα κατάγματος του μηριαίου λαιμού και ασηπτικής αποκόλλησης του εμφυτεύματος, ενώ η επιτυχημένη επίστρωση μεταλλικών επιφανειών με ισχυρή συγκολλητική κεραμική επίστρωση χαμηλής επιφανειακής τραχύτητας θα δώσει απάντηση στο πρόβλημα της φθοράς των μετάλλων λόγω της μεταξύ τους τριβής.
 • Ως εκ τούτου, το νέο εμφύτευμα θα παρέχει λύση σε μεγάλο αριθμό ασθενών παγκοσμίως (1 εκατομμύριο χειρουργεία ετησίως) μέσω μιας απλής επέμβασης, παρέχοντάς τους πλήρη αποκατάσταση των κινητικών τους ικανοτήτων.
 • Η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια της Akmelogi και της MIRTEC στις διεθνείς αγορές θα ενισχυθούν από την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου.
 • Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία θα υποστηριχθούν σε νέα προϊόντα στον τομέα της υγείας και των υλικών.
 • Δημιουργία και διατήρηση εξειδικευμένων θέσεων εργασίας (3 ισοδύναμα ετήσιας απασχόλησης).
 • Πλήρης αξιοποίηση των εργαλείων γνωστοποίησης και διάδοσης (δημοσιεύσεις, εκθέσεις, εργαστήρια, κοινωνικά δίκτυα, συμμετοχή σε δίκτυα μετάδοσης καινοτομίας) για την αύξηση του αντίκτυπου του ερευνητικού έργου.

Συμμετέχοντες:

Η AKMELOGI είναι μια νεοσύστατη ΜΜΕ που διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία στην ανάπτυξη και κατασκευή μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας. Η AKMELOGI δραστηριοποιείται στον τομέα της επιφανειακής μηχανικής, της κατασκευής εργαλειομηχανών και της ανάπτυξης νέων τεχνικών βελτιστοποίησης δομών, με την προοπτική να γίνει ένας σημαντικός παράγοντας στην βιομηχανική έρευνα με την εισαγωγή και την εδραίωση των καινοτομιών της. Αναπτύσσει βιομηχανικές λύσεις, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, λόγω της πολυετούς επιστημονικής δραστηριότητας που επιτελείται από την ομάδα μηχανικών υψηλής εξειδίκευσης, ερευνητών και ακαδημαϊκών.
mirtec Η MIRTEC Α.Ε. είναι το ελληνικό πολυτομεακό πολυτεχνικό κέντρο εργαστηριακών δοκιμών και πιστοποίησης βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, υλικών, εγκαταστάσεων και συστημάτων διαχείρισης. Η MIRTEC είναι ο μοναδικός Ελληνικός Οργανισμός Πιστοποίησης με ιδιόκτητα εργαστήρια μετρήσεων και αναλύσεων υλικών και προϊόντων, τα οποία της παρέχουν τη δυνατότητα να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις. Η εταιρεία έχει αναπτύξει σημαντικές και συστηματικές συνεργασίες με βιομηχανικές εταιρείες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ η παράλληλη ερευνητική της δραστηριότητα σε συνδυασμό με πιλοτικά προηγμένα υλικά παραγωγής αποτελεί ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Ίδρυμα Ανωτάτης Εκπαίδευσης με βασική αποστολή την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας και την προώθηση της επιστήμης και της τεχνολογίας μέσω των εννέα σχολών του. Στο CustomHip, το ΕΜΠ συμμετέχει με το εργαστήριο Μεταλλουργίας της Σχολής Μεταλλευτικής Μηχανικής-Μεταλλουργίας και συγκεκριμένα με το ειδικό εργαστήριο της ερευνητικής ομάδας κεραμικής. Η ομάδα κεραμικής του ΕΜΠ ασχολείται για περισσότερο από μία δεκαετία με την ανάπτυξη νανοπυρόφυλλων και νανοκατασκευών κεραμικών επιχρισμάτων σε μεταλλικά υποστρώματα με σκοπό τη δημιουργία προστατευτικών επιχρισμάτων, καθώς και με διαδικασίες ανάπτυξης κεραμικών μέσω τεχνικών χύτευσης και πυροσυσσωμάτωσης.
uth Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ένα από τα νεότερα Πανεπιστήμια της χώρας, με έδρα της Ιατρικής του Σχολής στη Λάρισα και πραγματοποιεί την κλινική εκπαιδευτική δραστηριότητα του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας από το 1999. Στην Πανεπιστημιακή Ορθοπαοδική Κλινική του νοσοκομείου έχουν πραγματοποιηθεί 46.000 χειρουργικές επεμβάσεις εκ των οποίων οι 9.000 σχετίζονται με το ισχίο είτε λόγω αρθρίτιδας είτε λόγω κατάγματος ευθραυστότητας.

Αποτελέσματα:

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα που προέκυψαν από το Έργο συνοπτικά είναι:
 1. Η ανάπτυξη λογισμικού που υπολογίζει τη διάμετρο της μηριαίας κεφαλής και στη συνέχεια σχεδιάζει αυτόματα ένα εξατομικευμένο εμφύτευμα επιφανειακής αρθροπλαστικής.
 2. Η ανάπτυξη κεραμικής επικάλυψης στις κοίλες και κυρτές επιφάνειες των εκτυπωμένων σε τιτάνιο εμφυτευμάτων. Η αποτελεσματικότητα των επικαλύψεων προσδιορίστηκε με χρήση προγημένων μεθόδων μικροσκοπίας.
 3. Η κατασκευή διάταξης για την μηχανική καταπόνηση του εμφυτεύματος και τον προσδιορισμό της τριβολογικής συμπεριφοράς των κεραμικών επικαλύψεων η οποία ανέδειξε την επιτυχία των επικαλύψεων και του εμφυτεύματος συνολικά.
 4. Μια σειρά απο δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά.
 5. Η συμμετοχή της Akmelogi στην διεθνή έκθεση MEDICA όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας και αναδείχθηκε η δυνητική αξία του εμφυτεύματος ως προϊόν.
 6. Η πραγματοποίση webinar ανοιχτού προς το ευρύ κοινό με έμφαση σε φοιτητές όπου παρουσιάστηκε η πορεία του Έργου, τα αποτελέσματα και η σημασία τους και πραγματοποιήθηκε Q&A μεταξύ των συμμετεχόντων και των ερευνητών από τους φορείς.
Δείτε τις δημοσιεύσεις του έργου εδω
CustomHip Image 1

Απεικόνιση 3D μηριαίου οστού, λεκάνης και εξατομικευμένου εμφυτεύματος αρθροπλαστικής ισχίου

CustomHip Image 2

a, b) Εικόνες επικαλυμμένων εμφυτευμάτων με τριπλή επίστρωση sol- gel/θερμικό ψεκασμό/πορσελάνη,
c) εικόνες SEM με την επιφάνεια του επικαλυμμένου εμφυτεύματος d) και την κάθετη τομή του συστήμτος των τριών επιστρώσεων

Follow us:
linkedin youtube facebook
Accessibility
Μέγεθος Γραμματοσειράς:
Παλέτα Χρωμάτων:
Παλέτα Χρωμάτων:
Σελίδα προσβασιμότητας